• Spolargruppen får bolag att växa

  Vi är en långsiktig ägare med kraft att lyfta bolag inom fastighetsunderhåll till hållbar tillväxt och god lönsamhet.

  Stockholm
 • Hållbarhet i fokus

  Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är grundstenar för att nå våra strategiska mål.

Spolargruppen

Koncernen bildades 2019 och har växt kraftigt genom förvärv av tillväxtbolag inom fastighetsunderhåll. Idag har Spolargruppen flera välfungerande bolag i koncernen. Moderbolaget tbd30, som till stor del ägs av entreprenörer och medarbetare inom koncernen, är noterat på Nasdaq First North Growth Market

Vision

Vi vill vara den främsta aktören inom spolning och relining av fastigheter, initialt i Sverige. På ett hållbart sätt säkerställer vi den bästa arbetsmiljön i branschen. Vi lockar till oss och behåller de bästa medarbetarna och får på så vis de nöjdaste kunderna. Våra kunder ska alltid uppleva marknadens högsta kvalitet i alla avseenden.

Pressmeddelande

13 Dec, 2022

TBD30 etablerar Spolargruppen i Finland

tbd30 AB (publ) (tbd30) har idag ingått avtal om att förvärva tillgångarnaavseende Suomen Sukittajat Oy (Sukittajat) vilket därmed etablerarSpolargruppen i Finland. Sukittajat, bildat 2013, är en av Finlands st...

Läs mer »

8 Dec, 2022

tbd30 expanderar tjänsteportföljen

bd30 AB (publ) (tbd30) har idag genom sitt helägda dotterbolag Spolargruppen Sverige AB (Spolargruppen) ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Gerox AB (publ) (Gerox) vilket förstärker Spolargruppens erbj...

Läs mer »

”tbd30 är ett noterat ägarbolag vars rörelse huvudsakligen drivs genom dotterbolaget Spolargruppen Sverige AB. Spolargruppen är en svensk ledande aktör inom rörinfodring (så kallad relining) och rörspolning.”

bg-black
 • Blad hållbarhet

  Hållbarhet

  Vi kämpar för en bättre och hållbar värld. Vårt bidrag till hållbar utveckling sker genom ett uppriktigt och fokuserat arbete.

  För att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet arbetar vi efter huvudprinciperna inom SS ISO 26000:2010-standarden för socialt ansvarstagande samt FN i initiativet Global Compact.

   

  Läs mer

  Äppelodling