• Spolargruppen får bolag att växa

  Vi är en långsiktig ägare med kraft att lyfta bolag inom fastighetsunderhåll till hållbar tillväxt och god lönsamhet.

  Stockholm
 • Hållbarhet i fokus

  Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är grundstenar för att nå våra strategiska mål.

Spolargruppen

Koncernen bildades 2019 och har växt kraftigt genom förvärv av tillväxtbolag inom fastighetsunderhåll. Idag har Spolargruppen flera välfungerande bolag i koncernen. Moderbolaget Tebede, som till stor del ägs av entreprenörer och medarbetare inom koncernen, är noterat på Nasdaq First North Growth Market

Vision

Vi vill vara den främsta aktören inom spolning och relining av fastigheter, initialt i Sverige. På ett hållbart sätt säkerställer vi den bästa arbetsmiljön i branschen. Vi lockar till oss och behåller de bästa medarbetarna och får på så vis de nöjdaste kunderna. Våra kunder ska alltid uppleva marknadens högsta kvalitet i alla avseenden.

Pressmeddelande

25 Sep, 2023

Tebede AB förstärker positionen ytterligare i Finland

Tebede AB (publ) (Tebede) har idag genom det helägda dotterbolaget Spolargruppen Sverige AB (Spolargruppen) ingått avtal om att förvärva tillgångarna i reliningrverksamheten Consti Sukitus (CS) från Consti Buil...

Läs mer »

31 Mar, 2023

tbd30 förstärker positionen i Finland

tbd30 AB (publ) (tbd30) har idag genom sitt helägda dotterbolag Spolargruppen Sverige AB (Spolargruppen) ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i RPL Talotekniikka Oy (RPL) vilket förstärker Spolargruppens...

Läs mer »

”tbd30 är ett noterat ägarbolag vars rörelse huvudsakligen drivs genom dotterbolaget Spolargruppen Sverige AB. Spolargruppen är en svensk ledande aktör inom rörinfodring (så kallad relining) och rörspolning.”

bg-black
 • Blad hållbarhet

  Hållbarhet

  Vi kämpar för en bättre och hållbar värld. Vårt bidrag till hållbar utveckling sker genom ett uppriktigt och fokuserat arbete.

  För att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet arbetar vi efter huvudprinciperna inom SS ISO 26000:2010-standarden för socialt ansvarstagande samt FN i initiativet Global Compact.

   

  Läs mer

  Äppelodling