• Hållbara tillväxtbolag

Hållbarhet

Miljö, social och ekonomisk hållbarhet

Genom ett aktivt arbete bidrar vi till en hållbar utveckling inom allt som rör våra verksamheter. Respekt för människor, samhälle, miljö- och naturresurser ska upprätthållas i all affärsverksamhet. Det innebär att vi måste balansera anspråken rättvist från alla intressenter som berörs av vår verksamhet. Dessa omfattar kunder, ägare, medarbetare, samarbetspartner och leverantörer, men också miljön och samhället – både civilsamhället och offentlig sektor.

Vi ska alltid sträva efter att möta och överträffa de förväntningar företagets intressenter har på vår verksamhet.

Spolargruppen arbetar efter huvudprinciper baserade på SS ISO 26000:2010 – standarden för socialt ansvarstagande och FN i initiativet Global Compact inom hållbarhetsområdet.