• Våra entreprenörers perspektiv

    Spolargruppen fortsätter att växa för att kunna erbjuda ännu mer service till nya och existerande kunder. Möt våra nya bolag och entreprenörer och deras tankar om verksamheten idag och i framtiden.

    Handshake

“Att vara en del av Spolargruppen skapar trygghet”

RK Relining och RK Rørfornying Norge: 

Vad betyder det att nu ingå i Spolargruppen?

– För oss innebär det en fantastisk möjlighet att få “vårt” bolag att växa på ett tryggt sätt för våra kunder, anställda och grundare. Att vara en del av Spolargruppen skapar trygghet i alla led.

Hur bestämde ni er?

– Innan vi fick kontakt med Spolargruppen hade vi inga planer på att ta in investerare eller att sälja bolaget. Men Spolargruppen presenterade ett professionellt upplägg med många fördelar för oss som ett relativt nystartat bolag. Det innebär att att vi kan fokusera på att utveckla vårt bolag och samtidigt känna styrka av att inte stå ensam. 

Vad betyder det för era kunder?

– För våra kunder betyder det en högre kundnytta. Som en del av Spolargruppen får vi större ekonomisk styrka, marknadens längsta erfarenhetsbank (i år räknat) och vi blir mer komplett som leverantör. Nu kan vi erbjuda relining av både avlopp och ventilation med ett antal olika metoder och arbetssätt samt spolning och inspektion.

Vad hoppas ni på inför framtiden?

– Att Spolargruppen fortsätter växa organiskt och via uppköp av potentiella företag som kompletterar gruppen för att befästa vår marknadsledande position. Spolargruppen är och ska vara marknadens bästa alternativ över tid för kunder som har behov av våra tjänster.

Hur skulle du beskriva sammanhållningen?

– Från det att vi fick möjligheten att bli en del av Spolargruppen har vi mött väldigt många nya människor som föredömligt delat med sig av sina erfarenheter och kunskaper.

Vad för hjälp, mer konkret, har ni fått? 

– Vi har både delat med oss av våra egna tekniska lösningar och tagit del av tekniska lösningar som vi haft på vår önskelista men inte hunnit med att verkställa på grund av brist på tid och erfarenhet. UV-teknik är ett exempel som vi nu är uppe och kör med efter bara några veckor och inte hade tidigare. Andra goda exempel är ekonomi, HR (human resources) och IT där Spolargruppen har rutiner som avlastar oss fantastiskt bra. 

Vad har fungerat bäst?

– Det som fungerat bäst är att bli en del av alla människor som redan är en del av gruppen, den hjälpsamhet, professionalism och förståelse vi mött måste upplevas för att förstås. 

Anders Sandin, vd

“Vi får in många fler jobbansökningar nu”

GG Högtryckstjänst & Rörinspektion:

Vad innebär det för er att vara en del av Spolargruppen?

– Det är en styrka att ingå i något större och det finns stora planer och mycket som händer i hela gruppen. Vi har en skön sammanhållning i gruppen med duktiga och drivna entreprenörer som jobbar mot samma mål. Det har blivit mer naturligt med ansökningar från hela branschen vilket är ett stort plus och vi får in många fler jobbansökningar nu när vi är en stor spelare.

Hur bestämde du dig?

– Jag har drivit GG Högtryckstjänst & Rörinspektion i över tjugo år innan frågan kom från Spolargruppen. Det har gått riktigt bra alla år och jag trivdes fint men samtidigt kände jag att jag nu kunde den biten och ville få nya utmaningar och lärdomar.

Vad betyder det för era kunder?

– Mer trygghet vid akuta utryckningar och en större bredd på kunskapen. Nu får vi stöd från hela Spolarguppen där det finns riktigt mycket bra erfarenhet som kommer att ha betydelse för våra kunder.

Vad hoppas ni på inför framtiden?

– Fortsatt fight av alla inblandade i gruppen där vi drar mot samma mål. Hur skulle du beskriva sammanhållningen? – Sammanhållningen är mycket stark och vi hjälps åt i alla lägen. Vi ger varandra input och förslag på förbättringar och affärsidéer i hela gruppen. Alla är drivna och jobbar åt ett gemensamt mål vilket känns som vår största styrka.

Vad för hjälp, mer konkret, har ni fått?

– Mycket hjälp med budgeten och en förståelse kring varför vi jobbar med det. Exempelvis hur vi gör en budget, månadsuppföljning och hur vi lägger upp en affärsplan för investeringar som ska göras för att säkra upp affären. Arbetsmiljön för både produktion och tjänstemannasidan är också förbättrad.

Vad har fungerat bäst?

– Kommunikationen inom gruppen med snabb hjälp och återkoppling.

Vad är den stora skillnaden idag jämfört med längre tillbaka i tiden?

– Viljan att ta detta till högre nivå har ökat genom hela företaget. 

Martin Gustafsson, vd