• Dags att sälja ditt företag?

Bolagsförvärv

Är ditt bolag vårt nästa förvärv?

Funderar du på att sälja eller utveckla ditt bolag eller är ditt bolag på väg mot generationsskifte? Kanske kan vi vara en del av bolagets framtid?

Spolargruppen är en finansiellt stark och engagerad ägare med tydliga mål och verktyg för hållbar utveckling och lönsamhet i bolag vi tror på. Vi söker efter entreprenörer och ägare till bolag som kan förstärka våra verksamheter eller bidra med nya produkt- eller marknadssegment.

Vilken typ av bolag söker vi?

Vi intresserar oss för bolag inom fastighetsunderhåll inom spolning och relining, men även inom andra fastighetsrelaterade områden med en bevisad intjäningsförmåga och en stark marknadsposition. Exempel på kriterier för bolag vi söker kan vara:

  • Lönsamhet och tillväxtpotential
  • Högt kunskaps- och/eller teknikinnehåll
  • Utvecklade leverantörsrelationer
  • Välutvecklad relationsförsäljning 

Att bli en av oss

De flesta av bolagen som går in i Spolargruppen förblir självständiga dotterbolag där bolaget får behålla sin identitet samtidigt som det får tillgång till koncernens samlade erfaren­heter och kunskaper. Bolaget behåller sin lokala förankring och växtkraft samt har eget lönsamhetsansvar.

Bolag inom relining går in under det gemensamma varumärket Repipe Sverige AB som idag är störst i Sverige inom relining.

Vad erbjuder vi?

Vi erbjuder dig möjlighet att:

  • Behålla relationer
  • Realisera värden
  • Hantera generationsskifte
  • Skapa och bibehålla trygga arbetsplatser
  • Tillföra ditt bolag kompetens och nätverk

Kontakta oss

Kontakta gärna oss om du tror att ditt bolag kan intressera oss.

Karl Johan Tjärnvall

Vice vd och förvärvsansvarig

E-post: kalle.tjarnvall@spolargruppen.com