Ledningsgrupp

Kontakta gärna någon av oss om du har frågor och funderingar kring vår verksamhet.

Kalle tjärnvall

Karl Johan Tjärnvall

Vice VD och styrelsemedlem

Grundare av och tidigare vd på Spolarna, Spolarna Göteborg och Repipe Sverige AB och Spolargruppen.

Joachim Welin

Joachim Welin

Koncern VD

Även regionchef för Spolargruppen Region Väst. Tidigare management konsult på Qeep.

Philip Maazon

Philip Maazon

CFO

Tidigare vd och CFO på Mårtenssonsbil. Bakgrund som revisor på PWC.

Susanne Forsman

CMO

Tidigare Head of Advisory Region South, KPMG Sweden och Affärschef och Vice Vd, Sparbanken Syd.

Olle Träskman

Olle Träskman

Regionchef Mitt

Tidigare CTO och Qeepcoach på Qeep Sverige AB.

Henrik Näsvall

Regionchef Syd

Tidigare projektchef Geoenergi på Malmbergs. Sales manager Ekström & Son. 

Tom häggblom

Tom Häggblom

IT-chef

Tidigare IT-chef på Thage i Skåne AB, Stålsmeden Syd AB, Plåtexpressen AB och Kristianstads kommun.