Kort om

Spolargruppen

Spolargruppens affärsidé är uppköp av väletablerade tillväxtbolag inom fastighetsunderhåll. Våra bolag har lång branscherfarenhet och expertis inom huvudsakligen underhållsspolning och relining av fastigheter och är verksamma i Södra, Västra samt Mellersta Sverige.

Vi är en långsiktig ägare med stort fokus på hållbar och lönsam tillväxt. Bolaget grundades 2019. Moderbolaget Tebede som till stor del ägs av entreprenörer och medarbetare inom koncernen, är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Vision

"Genom ett gediget hållbarhetsarbete och branschens bästa arbetsmiljö och medarbetare skall våra kunder konstatera marknadens högsta kvalitet i utförandet av våra tjänster." Vi ska vara den främsta aktören inom spolning och relining av fastigheter, initialt i Sverige.