• Aktuellt

Tebede AB förstärker positionen ytterligare i Finland

Tebede AB (publ) (Tebede) har idag genom det helägda dotterbolaget Spolargruppen Sverige AB (Spolargruppen) ingått avtal om att förvärva tillgångarna i reliningrverksamheten Consti Sukitus (CS) från Consti Building Services Ltd, en del av Consti Group Plc (Consti) noterat på Nasdaq Helsinki. Med detta förvärv förstärker Spolargruppen ytte...

Läs mer »

tbd30 förstärker positionen i Finland

tbd30 AB (publ) (tbd30) har idag genom sitt helägda dotterbolag Spolargruppen Sverige AB (Spolargruppen) ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i RPL Talotekniikka Oy (RPL) vilket förstärker Spolargruppens position i Finland. RPL är huvudsakligen verksamt inom fastighetsrelaterad relining och kanaltätning. RPL omsätter knappt 30 MSEK....

Läs mer »

TBD30 etablerar Spolargruppen i Finland

tbd30 AB (publ) (tbd30) har idag ingått avtal om att förvärva tillgångarnaavseende Suomen Sukittajat Oy (Sukittajat) vilket därmed etablerarSpolargruppen i Finland. Sukittajat, bildat 2013, är en av Finlands största aktörerinom fastighetsrelaterad relining och har cirka 35 anställda. Sukittajat förväntas2022 växa med ca 15% jämfört med 20...

Läs mer »

tbd30 expanderar tjänsteportföljen

bd30 AB (publ) (tbd30) har idag genom sitt helägda dotterbolag Spolargruppen Sverige AB (Spolargruppen) ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Gerox AB (publ) (Gerox) vilket förstärker Spolargruppens erbjudande gentemot kommersiella fastighetsförvaltare och flerbostadshus. Gerox är verksamt inom geoenergisektorn och bedriver projekt...

Läs mer »

Förvärv av samtliga aktier i Reliningsteknik Sverige AB

tbd30 AB (publ) (tbd30) har den 16 nov 2022 genom sitt helägda dotterbolag Spolargruppen Sverige AB (Spolargruppen) ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Reliningsteknik Sverige AB (Reliningsteknik) vilket förstärker Spolargruppens position i södra Sverige. Reliningsteknik är huvudsakligen verksamt inom fastighetsrelaterad relining...

Läs mer »

tbd30 förvärvar Greenpipe A/S (”Greenpipe”) i Danmark

tbd30 AB (publ) (tbd30) har idag genom sitt helägda dotterbolag Spolargruppen Sverige AB (Spolargruppen) ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Greenpipe A/S (Greenpipe) vilket därmed etablerar Spolargruppen i Danmark. Greenpipe är huvudsakligen verksamt inom fastighetsrelaterad relining i Köpenhamnsregionen och har cirka 25 anställ...

Läs mer »

Spolargruppen har ingått avtal om förvärv av 021 Fastighetsteknik AB

tbd30 AB (publ) (tbd30) har idag informerats av Spolargruppen Sverige AB (SPG) att avtal har undertecknats rörande förvärv av samtliga aktier i 021 Fastighetsteknik AB (Västerås Relining eller Bolaget). Västerås Relining är verksamt inom relining och rörinspektion och omsätter på helårsbasis cirka 38 Mkr med god lönsamhet. Notera att tbd3...

Läs mer »

Spolargruppen förvärvar Slamsugningstjänst i Halland AB och Miljö Transport i Halland AB samt delar av Bröderna Olssons Åkeri i Skottorp AB...

Spolargruppen förvärvar Slamsugningstjänst i Halland AB och Miljö Transport i Halland AB samt delar av Bröderna Olssons Åkeri i Skottorp AB och breddar därmed tjänsteerbjudandet utanför fastighet Spolargruppen Sverige AB har tecknat avtal om förvärv av Slamsugningstjänst i Halland AB, Miljö Transport i Halland AB samt delar av Bröderna O...

Läs mer »