Spolargruppen förvärvar Slamsugningstjänst i Halland AB och Miljö Transport i Halland AB samt delar av Bröderna Olssons Åkeri i Skottorp AB...

Spolargruppen förvärvar Slamsugningstjänst i Halland AB och Miljö Transport i Halland AB samt delar av Bröderna Olssons Åkeri i Skottorp AB och breddar därmed tjänsteerbjudandet utanför fastighet

Spolargruppen Sverige AB har tecknat avtal om förvärv av Slamsugningstjänst i Halland AB, Miljö Transport i Halland AB samt delar av Bröderna Olssons Åkeri i Skottorp AB (verksamhet kopplade till slamsugningstjänst och transport av farligt avfall) (”Bolagen”). Som ett led i att stärka positionen i Skandinavien, genomförs nu detta förvärv. Spolargruppen finns idag representerade via helägda dotterbolag i mellan, västra och södra Sverige, samt i Norge.

Bolagen besitter en stark kompetents inom slamsugning, spolning, rörinspektion, transport av farligt avfall samt gödseltransporter, och är verksamma främst i södra Sverige, södra Norge och Danmark. Bolagen är även kvalitet- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 & ISO 14001 samt Swedacakrediterade för kontroll av oljeavskiljare.

Bolagen drivs av två erfarna syskon, Jessica och Björn Wigroth .”Vår nu hittills 50-åriga resa för ständig förbättring med senaste teknik och kunskap har utvecklat oss ihop med våra underbara medarbetare och kunder som under alla år gjort oss starka tillsammans, kommer nu att stärka oss alla ytterligare genom att bli en del av Spolargruppen”

Spolargruppens ledning, genom Koncern VD Joachim Welin, gläds åt förvärven:

”Vi är stolta över förtroendet från Familjen Wigroth att dela vår vision framåt och på så vis fortsätta vår tillväxtresa.”

Förvärvet genom Spolargruppen Sverige AB planeras att slutföras i mitten av april 2022.

För mer information vänligen kontakta:
Joachim Welin, VD Spolargruppen, tel 070-228 03 40 E-mail: joachim.welin@spolargruppen.com
Jessica Wigroth, tel +46 35 710 19 11 E-mail: jessica@slamsugningstjanst.se
Björn Wigroth, tel +46 70 976 44 43 E-mail: bjorn.wigroth@slamsugningstjanst.se

Om Spolargruppen
Spolargruppen Sverige AB grundades 2019 och är ett av Sveriges ledande företag inom spolning, slamsugning, ADR transport och relining i Sverige och Norge, har ca 300 medarbetare och omsätter ca 510 mkr.

Läs PDF