Spolargruppen har ingått avtal om förvärv av 021 Fastighetsteknik AB

tbd30 AB (publ) (”tbd30”) har idag informerats av Spolargruppen Sverige AB (”SPG”) att avtal har undertecknats rörande förvärv av samtliga aktier i 021 Fastighetsteknik AB (”Västerås Relining” eller ”Bolaget”). Västerås Relining är verksamt inom relining och rörinspektion och omsätter på helårsbasis cirka 38 Mkr med god lönsamhet. Notera att tbd30:s förvärv av SPG som tidigare kommunicerat förväntas genomföras torsdagen den 28/4.


Västerås Relining utgår från Västerås och är verksamma i hela Mälardalen. Bolaget har cirka 12 anställda och dess huvudsakliga verksamhet omfattar relining och rörinspektion. Spolargruppen Sverige AB fortsätter därmed att befästa sin marknadsposition inom hållbar relining.

För mer information, vänligen kontakta:
Caesar Gezelius, CFO tbd30 AB
+46 708 333 136
caesar.gezelius@tbd30.se

Denna information utgör insiderinformation som tbd30 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av tbd30 ABs (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.