Förvärv av samtliga aktier i Reliningsteknik Sverige AB

tbd30 AB (publ) (”tbd30”) har den 16 nov 2022 genom sitt helägda dotterbolag Spolargruppen Sverige AB (”Spolargruppen”) ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Reliningsteknik Sverige AB (”Reliningsteknik”) vilket förstärker Spolargruppens position i södra Sverige. Reliningsteknik är huvudsakligen verksamt inom fastighetsrelaterad relining. Reliningsteknik omsätter cirka 22 MSEK med god lönsamhet och tillväxttakt.


Reliningsteknik grundades 2017 av Dennis Grönvall och Marcus Flodqvist och bedriver verksamheten från huvudkontoret i Eslöv. Sedan bildandet har Reliningsteknik uppvisat en god tillväxt. Med förvärvet av Reliningsteknik cementerar Spolargruppen positionen i södra Sverige i allmänhet och inom relining i synnerhet.

Den svenska marknaden för rörinfodring (relining) och rörspolningstjänster beräknas uppgått till 4,5 Mdkr i Sverige under 2021 och har sedan 2015 uppvisat en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) om cirka 11%, där tillväxten inom rörinfodring (relining) varit starkast om cirka 15%. Mellan 2021-2025 förväntas marknaden växa med cirka 12%, varav relining med cirka 15%. Med en beräknad marknadsandel omkring 11% vid slutet av 2021 utgör Spolargruppen den största gruppen inom den svenska rörinfodrings- och rörspolningsmarknaden.

Kommentar från Anders Lönnqvist, VD tbd30:

”Vi är mycket glada att välkomna Reliningsteknik till Spolargruppen. Förvärvet förstärker Spolargruppens redan starka position i södra Sverige och är ett välkommet tillskott. Vi ser fram emot att välkomna grundare och medarbetare till bolagets fortsatta tillväxtresa inom gruppen.”

 

Kommentar från Reliningstekniks VD Stefan Johannesson:

”Vi gläder oss att bli en del av Spolargruppen och därigenom förstärka vår gemensamma position i södra Sverige. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans och ta del av de möjligheter till erfarenhetsutbyte som erbjuds inom gruppen.”

 

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Lönnqvist, CEO tbd30 AB (publ)
+46 70 566 62 18
anders.lonnqvist@tbd30.se

Caesar Gezelius, CFO/IR tbd30 AB (publ)
+46 708 333 136
caesar.gezelius@tbd30.se

 

Bifogade filer:

tdb30 förstärker positionen i södra Sverige

 

Denna information är sådan information som tbd30 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-11-16 18:45 CEST.