tbd30 förstärker positionen i Finland

tbd30 AB (publ) (”tbd30”) har idag genom sitt helägda dotterbolag Spolargruppen Sverige AB (”Spolargruppen”) ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i RPL Talotekniikka Oy (”RPL”) vilket förstärker Spolargruppens position i Finland. RPL är huvudsakligen verksamt inom fastighetsrelaterad relining och kanaltätning. RPL omsätter knappt 30 MSEK.

RPL bedriver huvudsakligen verksamhet i Helsingfors-området, och har sedan bildandet 2014 uppvisat en god tillväxt. Kombinationen av RPL och det tidigare annonserade förvärvet av Suomen Sukittajat Oy etablerar Spolargruppen som en av Finlands ledande aktörer inom fastighetsrelaterad relining.

Den finska marknaden för relining och rörspolningstjänster beräknas uppgått till 1,4 Mdkr under 2022 och har sedan 2015 uppvisat en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) om cirka 15%, där tillväxten inom rörinfodring (relining) varit starkast om cirka 18%. Mellan 2022-2025 förväntas marknaden växa med cirka 15%, varav relining med cirka 18%.

Kommentar från Anders Lönnqvist, VD tbd30:

”Vi är stolta över att knyta till oss RPL som, tillsammans med det tidigare förvärvet av Suomen Sukittajat Oy, etablerar Spolargruppen som en betydande aktör i Finland inom fastighetsrelaterad relining. Vi ser stora möjligheter till samarbete och kunskapsutbyte med våra nya kollegor. Den finska reliningmarknaden är mycket fragmenterad och därmed ser vi stor potential att både fortsätta förstärka vår position och lönsamhet på denna marknad, som för närvarande präglas av lägre marginaler än övriga nordiska marknader. Tillsammans ser vi fram emot att fortsätta accelerera utrullningen av hållbar relining och kanaltätning på vår marknad.”

Kommentar från RPL:s VD Mikko Råman:

”Det känns riktigt bra att få fortsätta utveckla den finska marknaden för relining och kanaltätning som en del av Spolargruppen. Vi ser vi fram emot att dels byta erfarenheter med övriga entreprenörer i gruppen, och fortsätta utveckla den finska marknaden för relining och kanaltätning.”

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Lönnqvist, CEO tbd30 AB (publ)
+46 70 566 62 18
anders.lonnqvist@tbd30.se

Caesar Gezelius, CFO/IR tbd30 AB (publ)
+46 708 333 136
caesar.gezelius@tbd30.se

 

Bifogade filer

tbd30 förstärker positionen i Finland