Spolargruppen Sverige AB förvärvar Vanovo AB

Spolargruppen har tecknat avtal om förvärv av Vanovo AB. Som ett led i att konsolidera
marknaden gällande Relining i Sverige, genomförs nu detta strategiska förvärv.

Spolargruppen finns representerade via helägda dotterbolag i mellan, västra samt södra
Sverige med verksamhet inom Spolning samt Relining.

Vanovo AB är ett lokalt ledande bolag inom Relining, verksamt i västra såväl som mellersta
Sverige idag och omsätter ca 45 mkr. Bolaget ägs av fyra erfarna entreprenörer, som alla ser
fördelarna med att växa vidare inom Spolargruppen.

Bolagets vd Kaj Nerman tror på konsolidering av Reliningmarknaden. ”En möjlighet blir att
utveckla och säkerställa arbetsmetoder och arbetsmiljö för att skapa en hög och jämn
kvalitet. Detta ligger helt i linje med Vanovos intresse” säger Kaj.

Spolargruppens vd Joachim Welin, gläds åt förvärvet av Vanovo. ”Vi är stolta över
förtroendet från Vanovos ledning att dela vår vision framåt och på så vis fortsätta vår
tillväxtresa”. Vanovo är ett välskött bolag och består av duktiga medarbetare med en hög
yrkesstolthet.”

Förvärvet sker genom Spolargruppens helägda dotterbolag Repipe Sverige AB och tillträde
sker under april.


För mer information vänligen kontakta:

Joachim Welin, vd Spolargruppen, tel 070-228 03 40 E:mail joachim.welin@repipe.se
Kaj Nerman, vd Vanovo, tel 070-682 99 46 E:mail kaj.nerman@vanovo.se

Om Spolargruppen
Spolargruppen Sverige AB grundades 2007 och är ett av Sveriges ledande företag inom
rörunderhåll. Gruppen, som består av lokalt ledande företag inom spolning och relining i
södra, västra och mellersta Sverige, har ca 180 medarbetare och omsätter ca 350 mkr.
Huvudägare är Capillar Equity. Bolagen som ingår i Spolargruppen är Repipe Sverige AB,
Skånska Högtrycksspolarna AB, Spolarna Göteborg AB, Dakki AB, GG Högtryck AB, Bromma
Högtryck AB.

Om Vanovo
Vanovo AB grundades 2015 och är lokalt ledande företag inom relining i Västra Götaland och
Stockholm. Bolaget har 25 medarbetare och omsätter ca 45 mkr och erbjuder tjänster inom
såväl relining av avloppssystem som ventilationskanaler.

 

Läs PDF