Spolargruppen Sverige AB förvärvar Trast AB

Spolargruppen har genom Repipe Sverige AB tecknat avtal om förvärv av Trast AB.
Som ett led i att konsolidera marknaden gällande Relining i Sverige, genomförs nu detta
strategiska förvärv.

Spolargruppen finns representerade via helägda dotterbolag i mellan, västra och
södra Sverige med verksamhet inom Spolning och Relining.

Trast AB är ett lokalt ledande bolag inom relining med verksamt i Stockholm och Mälardalen,
och omsätter ca 25 mkr. Bolaget är familjeägt sedan starten.

Bolagets vd Mathias Wersäll säger att det här ligger helt rätt i tiden, att tillsammans med
Spolargruppen driva på utvecklingen som Sveriges största spol och reliningsföretag. Vi har
redan idag många saker gemensamt, som det faktum att ligga i framkant att leverera med hög
kvalité och bra arbetsmiljö för våra anställda.

Spolargruppens vd Joachim Welin, gläds åt förvärvet av Trast.

”Vi är stolta över förtroendet från Trast ledning att dela vår vision framåt och på så vis fortsätta vår tillväxtresa”. Trast är ytterligare ett välskött bolag i SPOLARGRUPPEN och  består av duktiga medarbetare med en hög yrkesstolthet.”

Förvärvet sker genom Spolargruppens helägda dotterbolag Repipe Sverige AB och
tillträde t sker 29 juni 2021.


För mer information vänligen kontakta:

Joachim Welin, vd Spolargruppen Sverige AB, tel 070-228 03 40 E:mail
joachim.welin@repipe.se
Mathias Wersäll, vd Trast AB, tel 070-663 19 00 E:mail mathias@trastab.se

Om Spolargruppen
Spolargruppen Sverige AB grundades 2019 och är ett av Sveriges ledande företag inom
rörunderhåll. Gruppen, som består av lokalt ledande och välrenommerade företag inom
spolning och relining i södra, västra och mellersta Sverige, har ca 220 medarbetare och
omsätter närmare 400 mkr. Huvudägare är Capillar Equity. Bolagen som ingår i
Spolargruppen är Repipe Sverige AB, Skånska Högtrycksspolarna AB, Spolarna Göteborg
AB, Dakki AB, GG Högtryck AB, Bromma Högtryck AB, Vanovo AB samt Trast AB.

Om Trast
Trast AB grundades 2009 och är ett ledande företag inom relining i Storstockholm och
Mellansverige. Bolaget har 16 anställda och omsätter ca 25 mkr och erbjuder tjänster inom
relining av avloppssystem.

 

Läs PDF