Spolargruppen Sverige AB förvärvar Lybecks AB samt LTEAB

Spolargruppen har tecknat avtal om förvärv av Lybecks AB samt Entreprenadbolaget
LTEAB. Som ett led i att konsolidera marknaden gällande Spolning i Sverige, genomförs
nu detta strategiska förvärv.

Spolargruppen finns representerade via helägda dotterbolag i mellan, västra och
södra Sverige med verksamhet inom Spolning och Relining.

Lybecks AB är ett lokalt ledande bolag inom Spolning verksamt i Stockholm och omsätter ca
30 mkr. LTEAB är dess entreprenadbolag. Bolaget är familjeägt sedan starten.
Bolagets vd Björn Lybeck säger att det här ligger helt rätt i tiden, att tillsammans med
Spolargruppen driva på utvecklingen som Sveriges största spol- och reliningsföretag. Vi har
redan idag många saker gemensamt och en spännande resa framför oss.

Spolargruppens vd Joachim Welin, gläds åt förvärvet av Lybecks.

”Vi är stolta över förtroendet från Lybecks ledning att dela vår vision framåt och på så vis fortsätta vår tillväxtresa”. Lybecks är ytterligare ett välskött bolag i Spolargruppen och består av duktiga medarbetare med en hög yrkesstolthet.”

Förvärvet sker genom Spolargruppen och tillträdet skedde 1:e september 2021.


För mer information vänligen kontakta:

Joachim Welin, vd Spolargruppen Sverige AB, tel 070-228 03 40 E:mail joachim.welin@repipe.se
Björn Lybeck, vd Lybecks AB, tel 070-652 01 61 E:mail bjorn@lybecks.se

Om Spolargruppen
Spolargruppen Sverige AB grundades 2019 och är ett av Sveriges ledande företag inom
rörunderhåll. Gruppen, som består av lokalt ledande och välrenommerade företag inom
spolning och relining i södra, västra och mellersta Sverige, har ca 220 medarbetare och
omsätter över 400 mkr. Huvudägare är Capillar Equity. Bolagen som ingår i
SPOLARGRUPPEN är Repipe Sverige AB, Skånska Högtrycksspolarna AB, Spolarna Göteborg
AB, Dakki AB, GG Högtryck AB, Bromma Högtryck AB, Vanovo AB, Trast AB samt Lybecks
och LTEAB.

Om Lybecks
Lybecks som är placerade i Vallentuna, norr om Stockholm, är ett Spolbolag som är specialiserade
på felsökningar och förebyggande åtgärder för fastighetsbelagda rörsystem. Verksamheten
genomsyras av miljöengagemang, välutbildad personal och är rent tekniskt i framkant. Lybecks har 14 antal anställda och omsätter ungefär 30 mkr per år.

 

Läs PDF