Spolargruppen Sverige AB förvärvar RUGAB

Spolargruppen har tecknat avtal om förvärv av RUGAB. Som ett led i att bli främst inom
spolning & relining i Sverige, genomförs nu detta förvärv. Spolargruppen finns idag
representerade via helägda dotterbolag i mellan, västra samt södra Sverige.

RUGAB är ett lokalt kompetent bolag inom spolning, filmning samt slamsugning, verksamt
främst i Stockholmsområdet. Bolaget ägs av fyra erfarna entreprenörer, som alla ser
fördelarna med att växa vidare inom Spolargruppen.

Bolagets VD Henrik Fahlgren. ”Att nu bli en del av Spolargruppen känns naturligt, då vi sedan
tidigare haft ett nära och bra samarbete”.

Spolargruppens VD Joachim Welin, gläds åt förvärvet av RUGAB. ”Vi är stolta över
förtroendet från RUGAB´s ledning att dela vår vision framåt och på så vis fortsätta vår
tillväxtresa”. RUGAB är ett välskött bolag och består av duktiga medarbetare med en hög
yrkesstolthet.”

GG Högtryck´s VD Martin Gustafsson ”Vi välkomnar tillskottet på fler kompetenta kollegor
och är blir nu ännu starkare tillsammans”.

Förvärvet sker genom Spolargruppens helägda dotterbolag GG Högtryckstjänst &
Rörinspektion AB tisdagen den 7:e december.

 

För mer information vänligen kontakta:
Joachim Welin, VD Spolargruppen, tel 070-228 03 40 E:mail joachim.welin@spolargruppen.com
Martin Gustafsson, VD GG Högtryck, tel 070-5758432 E:mail martin.gustafsson@spolbil.se
Henrik Fahlgren, VD RUGAB, tel 070-8689060 E:mail henrik@rugab.se

Om Spolargruppen
Spolargruppen Sverige AB grundades 2019 och är ett av Sveriges ledande företag inom
rörunderhåll. Gruppen, som består av lokalt ledande företag inom spolning och relining i
södra, västra och mellersta Sverige, har ca 230 medarbetare och omsätter ca 400 mkr.
Huvudägare är Capillar Equity.

 

Läs PDF