Spolargruppen Sverige AB förvärvar Trityr Energi AB

Spolargruppen har tecknat avtal om förvärv av Trityr Energi AB. Som ett led i att konsolidera marknaden inom relining i Sverige, genomförs nu detta strategiska förvärv.

Spolargruppen finns idag representerade genom helägda dotterbolag i mellan, västra samt södra Sverige med verksamheter inom både spolning och relining.
Trityr Energi AB är ett lokalt ledande teknikbolag inom relining av ventilationskanaler samt SMART VVC, verksamt i Sverige och omsätter ca 10 mkr.

Bolagets VD Gustav Wijkander: ”Vi ser Spolargruppen som ett väldigt spännande bolag med många respekterade kollegor inom branschen. Detta ligger helt rätt i tiden för Trityr Energi som vill arbeta med kvalité och energibesparande installationer. Vi är väldigt glada att få göra denna resa ihop med Spolargruppen.”

Spolargruppens VD Joachim Welin, gläds åt förvärvet av Trityr Energi AB. ”Vi är stolta över förtroendet från Trityr Energis ledning att dela vår vision framåt och på så vis fortsätta vår tillväxtresa. Trityr Energi AB är ett välskött bolag och består av duktiga medarbetare med en hög yrkesstolthet och tekniskt kunnande som vi hoppas kunna sprida vidare inom Spolargruppen.”

Förvärvet genomförs av Spolargruppens Sverige AB och tillträdet sker 28 januari 2022.


För mer information vänligen kontakta:

Joachim Welin, VD Spolargruppen, tel 070-228 03 40 E:mail joachim.welin@spolargruppen.com
Gustav Wijkander, VD Trityr Energi AB, tel 070-682 99 46 E:mail gustav@trityr.se

Om Spolargruppen
Spolargruppen Sverige AB grundades 2019 och är ett av Sveriges ledande företag inom rörunderhåll. Gruppen, som består av lokalt ledande företag inom spolning och relining i södra, västra och mellersta Sverige, har ca 300 medarbetare och omsätter + 500 mkr.

Huvudägare är Capillar Equity.

Om Trityr Energi AB
Trityr Energi AB grundades 2019 och är lokalt ledande företag inom kanaltätning och smart VVC i Sverige. Bolaget har 6 medarbetare och omsätter ca 10 mkr och erbjuder tjänster inom såväl relining av ventilationskanaler samt Smart VVC.

Läs PDF