Spolargruppen Sverige AB förvärvar verksamheten i COATAB Rörteknik AB

Spolargruppen har tecknat avtal om förvärv av verksamheten i COATAB Rörteknik AB. Som ett led i att konsolidera marknaden inom relining i Sverige, genomförs nu detta strategiska förvärv.

Spolargruppen finns idag representerade genom helägda dotterbolag i mellan, västra samt södra Sverige med verksamheter inom både spolning och relining.
COATAB Rörteknik AB är ett lokalt ledande teknikbolag inom relining, verksamt i mellersta Sverige idag och omsätter ca 30 mkr.

Bolagets VD Joakim Gustafsson:” Vi vill vara med för att vi tror på helheten att ett samarbete med flera företag ger en stabilare grund att stå på samt att man finns där för att hjälpa och vägleda varandra. Att få möjligheten att lära känna nya människor i samma bransch och arbeta mot samma mål att bli både större och starkare ska bli otroligt lärorikt och utmanande på ett positivt sätt. Vi på COATAB Rörteknik AB ser fram emot att arbeta med alla berörda som har valt att gå samma väg som vi nu har gjort.”

Spolargruppens VD Joachim Welin, gläds åt förvärvet av COATAB Rörteknik AB. ”Vi är stolta över förtroendet från COATAB Rörteknik AB ledning att dela vår vision framåt och på så vis fortsätta vår tillväxtresa. COATAB Rörteknik AB är ett välskött bolag och består av duktiga medarbetare med en hög yrkesstolthet och tekniskt kunnande som vi hoppas kunna sprida vidare inom Spolargruppen.”

Förvärvet sker genom Repipe Sverige AB och tillträdet sker 28:e januari 2022.


För mer information vänligen kontakta:

Joachim Welin, VD Spolargruppen, tel 070-228 03 40 E:mail joachim.welin@spolargruppen.com
Joakim Gustafsson, VD COATAB Rörteknik AB, tel 070-559 57 69 E:mail coatab@gmail.com

Om Spolargruppen
Spolargruppen Sverige AB grundades 2019 och är ett av Sveriges ledande företag inom rörunderhåll. Gruppen, som består av lokalt ledande företag inom spolning och relining i södra, västra och mellersta Sverige, har ca 300 medarbetare och omsätter + 500 mkr.

Huvudägare är Capillar Equity.

Om COATAB Rörteknik AB
COATAB Rörteknik AB grundades 2011 och är ett lokalt ledande företag inom relining i Stockholm med omnejd. Bolaget har 8 medarbetare och omsätter ca 30 mkr och erbjuder tjänster inom relining.


Läs PDF