Spolargruppen förvärvar RK Rørfornying Norge AS

Spolargruppen förvärvar RK Rørfornying Norge AS och får därmed ett fotfäste på den norska marknaden.

Spolargruppen Sverige AB har tecknat avtal om förvärv av RK Rørfornying Norge AS och RK Relining Sverige AB. Som ett led i att stärka positionen inom spolning & relining i Skandinavien, genomförs nu detta förvärv. Spolargruppen finns idag representerade via helägda dotterbolag i mellan, västra och södra Sverige, samt nu även i Norge.

RK Rørfornying Norge AS är ett kompetent bolag inom relining, verksamt främst i Oslo-området. RK Relining Sverige AB bedriver verksamhet i Mellansverige. Bolagen drivs av två erfarna entreprenörer, Anders Sandin och Björn Olsson som båda ser fördelarna med att växa vidare inom Spolargruppen.

Bolagets ägare Anders & Björn: ”Genom att nu bli en del av Spolargruppen så får RK tillgång till nödvändiga resurser och kan fortsätta sin etablering på den norska marknaden ”fra nord til sør”, likväl som på vår ”hemmamarknad” i Mellansverige”.

Spolargruppens ledning, genom Koncern VD Joachim Welin, gläds åt förvärvet av RK Rørfornying samt RK Relining: ”Vi är stolta över förtroendet från RK’s ledning att dela vår vision framåt och på så vis fortsätta vår tillväxtresa. RK Rørfornying samt RK Relining består av mycket erfarna entreprenörer och duktiga medarbetare med en hög yrkesstolthet.”

Förvärvet sker genom Spolargruppen Sverige AB och tillträdet genomfördes den 25/2.

För mer information vänligen kontakta:
Joachim Welin, VD Spolargruppen, tel 070-228 03 40 E: mail joachim.welin@spolargruppen.com
Anders Sandin, Daglig leder RK Rørfornying Norge AS, Tel +47 468 85 207 E: mail anders.sandin@rkras.no

Om Spolargruppen
Spolargruppen Sverige AB grundades 2019 och är ett av Sveriges ledande företag inom rörunderhåll. Gruppen, som består av lokalt ledande företag inom spolning och relining i södra, västra och mellersta Sverige, har ca 245 medarbetare och omsätter ca 550 mkr. Huvudägare är Capillar Equity.

Läs PDF