• Aktuellt

Spolargruppen förvärvar RK Rørfornying Norge AS

Spolargruppen förvärvar RK Rørfornying Norge AS och får därmed ett fotfäste på den norska marknaden. Spolargruppen Sverige AB har tecknat avtal om förvärv av RK Rørfornying Norge AS och RK Relining Sverige AB. Som ett led i att stärka positionen inom spolning & relining i Skandinavien, genomförs nu detta förvärv. Spolargruppen finns idag...

Läs mer »

Spolargruppen Sverige AB förvärvar verksamheten i COATAB Rörteknik AB

Spolargruppen har tecknat avtal om förvärv av verksamheten i COATAB Rörteknik AB. Som ett led i att konsolidera marknaden inom relining i Sverige, genomförs nu detta strategiska förvärv. Spolargruppen finns idag representerade genom helägda dotterbolag i mellan, västra samt södra Sverige med verksamheter inom både spolning och relining.CO...

Läs mer »

Spolargruppen Sverige AB förvärvar Trityr Energi AB

Spolargruppen har tecknat avtal om förvärv av Trityr Energi AB. Som ett led i att konsolidera marknaden inom relining i Sverige, genomförs nu detta strategiska förvärv. Spolargruppen finns idag representerade genom helägda dotterbolag i mellan, västra samt södra Sverige med verksamheter inom både spolning och relining.Trityr Energi AB är...

Läs mer »

Spolargruppen Sverige AB förvärvar RUGAB

Spolargruppen har tecknat avtal om förvärv av RUGAB. Som ett led i att bli främst inomspolning & relining i Sverige, genomförs nu detta förvärv. Spolargruppen finns idagrepresenterade via helägda dotterbolag i mellan, västra samt södra Sverige. RUGAB är ett lokalt kompetent bolag inom spolning, filmning samt slamsugning, verksamtfrämst i...

Läs mer »

Spolargruppen Sverige AB förvärvar Lybecks AB samt LTEAB

Spolargruppen har tecknat avtal om förvärv av Lybecks AB samt Entreprenadbolaget LTEAB. Som ett led i att konsolidera marknaden gällande Spolning i Sverige, genomförs nu detta strategiska förvärv. Spolargruppen finns representerade via helägda dotterbolag i mellan, västra ochsödra Sverige med verksamhet inom Spolning och Relining. Lybecks...

Läs mer »

Spolargruppen Sverige AB förvärvar Trast AB

Spolargruppen har genom Repipe Sverige AB tecknat avtal om förvärv av Trast AB. Som ett led i att konsolidera marknaden gällande Relining i Sverige, genomförs nu detta strategiska förvärv. Spolargruppen finns representerade via helägda dotterbolag i mellan, västra och södra Sverige med verksamhet inom Spolning och Relining. Trast AB är et...

Läs mer »

Spolargruppen Sverige AB förvärvar Vanovo AB

Spolargruppen har tecknat avtal om förvärv av Vanovo AB. Som ett led i att konsolidera marknaden gällande Relining i Sverige, genomförs nu detta strategiska förvärv. Spolargruppen finns representerade via helägda dotterbolag i mellan, västra samt södra Sverige med verksamhet inom Spolning samt Relining. Vanovo AB är ett lokalt ledande bol...

Läs mer »