• Aktuellt

Spolargruppen Sverige AB förvärvar RUGAB

Spolargruppen har tecknat avtal om förvärv av RUGAB. Som ett led i att bli främst inomspolning & relining i Sverige, genomförs nu detta förvärv. Spolargruppen finns idagrepresenterade via helägda dotterbolag i mellan, västra samt södra Sverige. RUGAB är ett lokalt kompetent bolag inom spolning, filmning samt slamsugning, verksamtfrämst i...

Läs mer »

Spolargruppen Sverige AB förvärvar Lybecks AB samt LTEAB

Spolargruppen har tecknat avtal om förvärv av Lybecks AB samt Entreprenadbolaget LTEAB. Som ett led i att konsolidera marknaden gällande Spolning i Sverige, genomförs nu detta strategiska förvärv. Spolargruppen finns representerade via helägda dotterbolag i mellan, västra ochsödra Sverige med verksamhet inom Spolning och Relining. Lybecks...

Läs mer »

Spolargruppen Sverige AB förvärvar Trast AB

Spolargruppen har genom Repipe Sverige AB tecknat avtal om förvärv av Trast AB. Som ett led i att konsolidera marknaden gällande Relining i Sverige, genomförs nu detta strategiska förvärv. Spolargruppen finns representerade via helägda dotterbolag i mellan, västra och södra Sverige med verksamhet inom Spolning och Relining. Trast AB är et...

Läs mer »

Spolargruppen Sverige AB förvärvar Vanovo AB

Spolargruppen har tecknat avtal om förvärv av Vanovo AB. Som ett led i att konsolidera marknaden gällande Relining i Sverige, genomförs nu detta strategiska förvärv. Spolargruppen finns representerade via helägda dotterbolag i mellan, västra samt södra Sverige med verksamhet inom Spolning samt Relining. Vanovo AB är ett lokalt ledande bol...

Läs mer »